"האישה החכמה יודעת מהיכן באה.
לעתים קרובות היא חוזרת למקורותיה
כדי לחדש את כוחותיה ולהיוולד מחדש.
אימא אדמה מציעה לילדי כל העולם
מקום בטוח לחקור אותו, מקור מזון,
והזדמנות לצמיחה והתפתחות.
האישה החכמה שומרת על סדרי הבריאה
הטבעיים".
(מתוך: "הטאו של הנשים" - קטע מס' 6. רחם)